نحوه مطالعه دروس

۳۹ واکنش مهم شیمی کنکور که داوطلبان نظام جدید باید بدانند

تقریباً می‌توان گفت از هر پنج سوال شیمی کنکور سراسری، یک سوال به طور مستقیم یا غیر مستقیم با واکنش‌های شیمیایی در ارتباط است؛ یعنی اگر داوطلبی تمام مطالب و نکات شیمی را کامل بداند ولی واکنش‌های مهم کتاب درسی شیمی را نداند باید درصد خود را از ۸۰ محاسبه کند. واکنش های شیمیایی در کنکور نظام جدید نیز اهمیت خود را کاملاً حفظ کرده‌اند.

در این مقاله ۳۹ واکنش از فرمول‌های مهم شیمی کنکور آورده شده است. یادگیری این واکنش‌ها بسیار با اهمیت است. پیشنهاد می‌کنم این صفحه را بوک‌مارک کنید تا هر موقع وارد مرورگر خود شدید یک مرتبه واکنش‌ها را مرور کنید، همین‌طور در زیر مقاله دکمه پرینت وجود دارد می‌توانید از آن استفاده کنید و کل مطالب را برای خود چاپ کنید.

برای یادگیری کامل این واکنش‌های شیمیایی باید در هر نوبت مطالعه بعد از این که یکبار واکنش را خواندید سعی کنید یک مرتبه آن‌را بدون نگاه کردن به صورت واکنش برای خود بنویسید وبعد از این کار واکنشی را که نوشتید با واکنش اصلی مقایسه کنید.

۱.واکنش سوختن ایزواوکتان (بنزین):

۲C8H18 + 25O2 _16CO2 + 18H2O

۲.واکنش سوختن اتانول:

C2H5OH + 3O2_____2CO2 + 3H2O

۳.واکنش سوختن گلوکز:

۶CH12O6+ 6O2_____6CO2 + 6H2O

۴.واکنش سوختن فسفرسفید:

P4 + 5O2_____P4O10

۵.واکنش سوختن کربن دی سولفات:

CS2 + 3O2_____CO2 + 2SO2

۶.واکنش سوختن نیتروژن با هیدروژن (فرایند هابر):

N2 + 3H2_____2NH3

۷.واکنش کربن مونواکسید با هیدروژن (تهیه متانول):

CO + 2H2____CH3OH

۸.واکنش گوگرد دی اکسید با اکسیژن:

۲SO2 + O2____2SO3

۹.واکنش سدیم اکسید با کربن دی اکسید و رطوبت هوا در کیسه هوا:

Na2O + 2CO2 +H2O __ ۲NaHCO3

۱۰.واکنش تترافسفر دکا اکسید با آب:

P4O10 + 6H2O_____4H3PO4

۱۱.واکنش گاز آمونیاک با گاز هیدروژن کلرید:

NH3 + HCl_____NH4Cl

۱۲.واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات:

۲NaHCO3_____Na2CO3 + H2O + CO2

۱۳.واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای بالاتر از ۵۰۰ درجه

۴KNO3_____2K2O + 2N2 +5O2

۱۴.واکنش تجزیه پتاسیم کلرات:

۲KClO3 _2KCl + 3O2

۱۵.واکنش از دست دادن آب تبلور مس (II) سولفات:

CuSO4 . 5H2O_____CuSO4 + 5H2O

۱۶.واکنش از دست دادن آب تبلور کبالت(II) کلرید:

CoCl2 . 6H2O_____CoCl2 + 6H2O

۱۷.واکنش تجزیه دی آمونیم کرومات:

(NH4)2Cr2O7_____Cr2O3 + N2 + 4H2O

۱۸.واکنش تجزیه متانول:

CH3OH_____CO + 2H2

۱۹.واکنش تجزیه آلومینیوم سولفات:

Al2(SO4)3_____Al2O3 + 3SO3

۲۰.واکنش تجزیه سرب (IV) اکسید:

۲PbO2_____2PbO + O2

۲۱.واکنش تجزیه سدیم آزید:

۲NaN3_____2Na + 3N2

۲۲.واکنش تجزیه نیتروگلیسیرین:

۴C3H5(NO3)3_____12CO2 + 10 H2O + O2 + 6N2

۲۳.واکنش تجزیه سولفوریل کلرید:

SO2Cl2____ SO2 + Cl2

۲۴.واکنش آلومینیوم با محلول مس (II) سولفات:

۲Al + 2CuSO4______3CuSO4 + Al2(SO4)3

۲۵.واکنش سدیم با آهن (III) اکسید در کیسه هوا:

۶Na + Fe2O3_____2Fe + 3Na2O

۲۶.واکنش منیزیم با سیلیسیم تترا کلرید:

۲Mg + SiCl4_____Si + 2MgCl2

۲۷.واکنش سدیم با اتانول:

۲C2H5OH + 2Na ____H2 + 2C2H5ONa

۲۸.واکنش محلول سرب (II) نیترات با پتاسیم یدید:

Pb(NO3)2 +2Kl _PbI2 + 2KNO3

۲۹.واکنش محلول پتاسیم کرومات با سرب (II) نیترات:

K2CrO4 + Pb(NO3)2____PbCrO4 + 2KNO3

۳۰.واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید:

CaCO3 + 2HCl ____CaCl2 + H2O + CO2

۳۱.واکنش کلسیم کاربید با آب:

CaC2 + 2H2O _ Ca(OH)2+ C2H2

۳۲.واکنش محلول کلسیم هیدروکسید با فسفریک اسید:

۳Ca(OH)2 + 2H3PO4____ Ca3(PO4)2 + 6H2O

۳۳.واکنش منگنز دی اکسید با محلول هیدروکلریک اسید:

MnO2 + 4HCl______MnCl2 + Cl2 + 2H2O

۳۴.واکنش محلول لیتیم پراکسید با گاز کربن دی اکسید:

۲Li2O2 + 2CO2_____2Li2CO3 + O2

۳۵.واکنش لیتیم هیدروکسید با گاز کربن دی اکسید:

۲LiOH + CO2_____Li2CO3 + O2

۳۶واکنش زغال سنگ با بخار آب بسیار داغ (تهیه گاز متان):

۲C + 2H2O _CH4 + CO2

۳۷.واکنش تهیه گازآب:

C + H2O_____CO + H2

۳۸.واکنش اکسایش متانول وتهیه متانال:

۲CH3OH+O2_____2H2CO + 2H2O

۳۹.واکنش کلی فرایند هال:

۲Al2O3 + 3C____4Al + 3CO2

علاوه بر این ۳۹ واکنش مهم، برای مطالعه بیشتر فرمول‌های مهم شیمی کنکور نظام جدید می‌توانید جزوه‌ای که سایت انتشارات خیلی سبز منتشر کرده‌است را مطالعه کنید.

تست زدن به روش زمان دار بهترین راه برای یادگیری بدون فراموشی واکنش های شیمی است، توصیه می‌کنم حتماً مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید و از آن استفاده کنید.

برچسب ها

مجید خاقانی

من مجید خاقانی هستم، نویسنده مقاله‌ای خوندید و مدیر وبسایت دبیرستان، من داوطلب‌های کنکور کمک می‌کنم تا با سیستم‌سازی درس بخونند. از نظر من علت اصلی شکست کنکوری‌ها توجه زیاد به ((انگیزه)) است؛ چون انگیزه بعد از یک مدت کوتاه ازبین می‌ره و نمی‌تونه ما رو در کل مسیر کنکور همراهی کنه، پس باید دنبال جایگزین اون یعنی سیستم‌سازی باشیم!!!

۲ دیدگاه

    1. برای اینکه بتونید از پس تست‌های استوکیومتری بربیاد باید این فرآیند ها رو بدونید؛ چون تو اکثر سوال‌های کنکور واکنش رو نمی‌دهند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا